Детска градина "Перуника" - Габрово

Детска градина "Перуника" - Габрово с база 1- кв. Бичкия, бул. Столетов 54 и база 2 - кв. Радичевец, ул. Даскал Алекси 11 обявява прием за учебната 2024/2025 година за деца родени през 2021 г. Документи - Заявление по образец и копие от Акт за раждане се подават на място в детската градина – бул.“Столетов“ № 54 или през сайта на детската градина до 30.04.2024 г.

Заповядайте при нас, очакваме Вашите слънчеви деца !