Допълнителните дейности и допълнителни форми на обучение:

  •  Разходки и игри на открито
  •  Допълнителни двигателни и приложни дейности
  •  Занимания /Дейности по избор на децата
  •  Индивидуални занимания с деца
  •  Празници и развлечения за децата
  •  Работа по групи в извънучебни дейности
  •  Работа по проект "REACT" за допълнително обучение по "Български език и литература"