В ДГ „Перуника“ с решение на педагогически съвет от 13.09.2023 г. са одобрени дейности извън държавните образователни стандарти, както следва:

 1. Английски език – Школа Интензив, цена на месец - 35 лв.
 2. Класически и модерен балет – ТШ „Лиана“, хореограф Л.Пантелеева, репетитор И.Симеонова - цена за присъствие – 4.00 лв.
 3. Народни танци – Клуб за народти танци "Балканджии", хореограф Христо Колев - цена за присъствие – 3.00 лв.
 4. Футбол – ДЮФК „Янтра 2013“ – треньор Георги Гатев  "- цена за присъствие – 3.00 лв.
 5. Футбол - ОФК "Янтра" 2019 - цена за присъствие – 3.00 лв
 6. Гимнастика - "Акро Арт" - треньор Николай Голчев "– цена за присъствие 3.00 лв.
 7. Баскетбол - БК "Чардафон" - треньор Димитър Тодоров - цена на присъствие 4 лв

Дейностите се осъществяват по желание на родителите, с писмено заявление. Таксите се заплащат по банков път.

С фирмите се сключва договор. Фирмите заплащат наем за помещение съгласно Наредба за местни данъци и такси.

Детската градина работи в сътрудничество с Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Услугите, които се предоставят са:

 1. Ранна интервенция на уврежданията;
 2. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране;
 3. Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
 4. Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания.