Директор: Десислава Красимирова Минчева

Счетоводител: Мария Петкова Куцилева

Касиер-домакин – Кремена Цецова Георгиева

 

БАЗА 1

УЧИТЕЛИ:

Галя Славчева Иванова – старши учител

Диана Костадинова Христова – учител

Мария Събева Дженкова – главен учител

Женя Петрова Петрова- Салим -учител

Маргарита Пенчева Голчева – старши учител

Цветомира Милчева Кузманова - учител

Камелия Божидарова Цанова-Николова – учител

Екатерина Любомирова Петрова – старши учител

Красимира Иванова Александрова – старши учител

Еника Енчева Иванова - учител 

Десислава Пламенова Раева - учител

Розалина Рангелова Ангелова - учител

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА:

Даниела Данис Туран-Христова

ПСИХОЛОГ:

Полина Петрова

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ:

Зоя Гоева

Евелина Иванова

Павлина Андреева

Русанка Иванова Иванова

Боряна Маркова

Мария Трифонова

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

Красимира Спирдонова

РАБОТНИК ПО ПОДДЪЖКА/ ОГНЯР:

Цветан Дянков Дянков

ГОТВАЧ:

Йовка Колева

РАБОТНИК-КУХНЯ:

Василка Иванова

 

БАЗА 2

УЧИТЕЛИ:

Светла Колева Башева – старши учител

Красимира Ненчева Николова – старши учител

Теодора Димитрова Матеева –  учител

Ана Георгиева Евтимова - учител

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА:

Даниела Данис Туран-Христова

ПСИХОЛОГ:

Полина Петрова

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ:

Юлия Иванова Даначева

Петя Станчева Мечева-Сярова

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

Ювелина Славова

РАБОТНИК ПО ПОДДЪЖКА/ОГНЯР:

Добрин Гатев