online priem

cdg perunika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефони за контакти:

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЕРУНИКА” - ГАБРОВО

бул. „Столетов” № 54, тел. 066 805 128

 

                                                                                                                    Утвърдил:

                                                                                                                                       Емилия Дечева

                                                                                                                                       Директор на ДГ „Перуника”

 

ГРАФИК ЗА ПРИСТИГАНЕ НА ПЕРСОНАЛА И ГРАФИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ПРЕОБЛИЧАНЕ

ДГ „Перуника“ – база 1

Първа смяна

Длъжност

Час на пристигане

Помещение за преобличане

Готвач

6:00

                 

Помощник-възпитатели

I група и ПГ-6

II група и ПГ-5

ПГ 5-1 и ПГ 6-1

6:00

6:00

6:00

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Ресурсен кабинет

Учители:

I група

II група

ПГ-5

ПГ-6

ПГ5-1

ПГ6-1

6:50

6:50

7:00

7:00

6:50

7:00

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Ресурсен кабинет

Ресурсен кабинет

 

Втора смяна

Длъжност

Час на пристигане

Помещение за преобличане

Помощник-възпитатели

I група и ПГ-6

II група и ПГ-5

ПГ 5-1 и ПГ 6-1

10:30

10:30

10:30

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Ресурсен кабинет

Учители:

I група

II група

ПГ-5

ПГ-6

ПГ5-1

ПГ6-1

12:30

12:30

12:20

12:20

12:30

12:20

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Ресурсен кабинет

Ресурсен кабинет

ДГ „Перуника“ – база 2

Първа смяна

Длъжност

Час на пристигане

Помещение за преобличане

Помощник-възпитател

I група и ПГ-6

 

6:00

Стая на помощния персонал

Учители:

I група

ПГ-6

6:50

7:00

Свободна занималня на 2 етаж

 

ДГ „Перуника“ – база 2

Втора смяна

Длъжност

Час на пристигане

Помещение за преобличане

Помощник-възпитател

I група и ПГ-6

 

10:30

Стая на помощния персонал

Учители:

I група

ПГ-6

12:30

12.20

Свободна занималня на 2 етаж