Директор: Десислава Красимирова Минчева

Счетоводител: Здравка Димитрова Гатева

Касиер-домакин – Ценка Добрева Маринчева

 

БАЗА 1

Учители:

Галя Славчева Иванова – старши учител

Диана Костадинова Христова – учител

Мария Събева Дженкова– главен учител

Маргарита Пенчева Голчева– старши учител

Цветомира Милчева Кузманова-учител

Иванка Ангелова Колева– старши учител

Екатерина Любомирова Петрова– старши учител

Красимира Иванова Александрова– старши учител

Таня Пламенова Молдованова-Койчева-учител 

Десислава Пламенова Раева-учител

Розалина Рангелова Ангелова - учител

Татяна Петкова Кочанкова - учител

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА:

Виктория Цуцова

 

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ:

Ивелина Илиева

Евелина Иванова

Павлина Андреева

Русанка Иванова Иванова

Боряна Маркова

Мария Трифонова

 

ПСИХОЛОГ:

 Добрин Балевски

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

Красимира Спирдонова

ОГНЯР:

Иван Иванов

ГОТВАЧИ:

Йовка Колева

Маргарита Пашова

 

БАЗА 2

Учители:

Светла Колева Башева– старши учител

Красимира Ненчева Николова– старши учител

Теодора Димитрова Матеева–  учител

Ана Георгиева Евтимова-учител

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ:

Юлия Иванова Даначева

Петя Станчева Мечева-Сярова

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА:

Виктория Цуцова

ПСИХОЛОГ:

 Добрин Балевски

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

Ювелина Славова

РАБОТНИК ПО ПОДДЪЖКА/ОГНЯР:

Добрин Гатев