Директор: Емилия Минкова Дечева

Счетоводител: Здравка Димитрова Гатева

Касиер-домакин – Ценка Добрева Маринчева

 

БАЗА 1

Учители:

Галя Славчева Иванова – старши учител

Куна Петрова Симеонова– старши учител

Мария Събева Дженкова– старши учител

Милена Спасова Вражилова– старши учител

Цена Христова Христова– старши учител

Розалина Рангелова Ангелова –  учител

Десислава Красимирова Минчева– главен учител

Маргарита Пенчева Голчева– старши учител

Иванка Ангелова Колева– старши учител

Екатерина Любомирова Петрова– старши учител

Красимира Иванова Александрова– старши учител

Еника Енчева Иванова–учител

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ:

Ивелина Илиева

Евелина Иванова

Павлина Андреева

Таня Молдованова-Койчева

Боряна Маркова

Мария Трифонова

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА:

Виктория Цуцова

ПСИХОЛОГ:

Полина Петрова

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

Цветанка Каменова

ОГНЯР:

Иван Иванов

ГОТВАЧИ:

Теодора Иванова

Пенка Николова

 

БАЗА 2

Учители:

Светла Колева Башева– старши учител

Анелия Колева Илиева– старши учител

Красимира Ненчева Николова– старши учител

Тотка Георгиева Иванова– старши учител

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ:

Юлия Иванова Даначева

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА:

Виктория Цуцова

ПСИХОЛОГ:

Полина Петрова

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

Ювелина Славова

РАБОТНИК ПО ПОДДЪЖКА/ОГНЯР:

Румен Гаджев