В ДГ „Перуника“ с решение на педагогически съвет от 14.09.2017 г. са одобрени дейности извън държавните образователни стандарти, както следва:

 1. Английски език – школа Интензив, преподавател Вяра Ангелова, цена за присъствие – 2.40 лв.
 2. Класически и модерен балет – балетна школа „Лиана“, хореограф Лиляна Панделиева - цена за присъствие – 1.80 лв.
 3. Народни танци – хореограф Христо Иванов Колев - цена за присъствие – 1.60 лв.
 4. Футбол – ФК „Янтра 2013“ – треньор Георги Гатев - цена за присъствие – 1.60 лв.
 5. Изобразително изкуство – преподавател Милена Христова Колева - цена за присъствие – 1.50 лв.

Дейностите се осъществяват по желание на родителите, с писмено заявление.

С фирмите се сключва договор. Фирмите заплащат наем за помещение съгласно Наредба за местни данъци и такси.

В детската градина се осъществяват дейности по Проект „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата от община Габрово“ – занимания по български език и литература чрез:

 1. Занимания по интереси с представител на Регионален исторически музей – Габрово;
 2. Занимания по интереси с представител на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово;
 3. Занимания по интереси с представител на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“;
 4. Допълнителни занимания по български език;
 5. Занимания по театър;
 6. Занимания по танци;

Детската градина работи в сътрудничество с Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Услугите, които се предоставят са:

 1. Ранна интервенция на уврежданията;
 2. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране;
 3. Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
 4. Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания.