ГРУПИ

ПЪРВА ГРУПА - База 1 – 27 ДЕЦА

Учители:

Красимира Иванова Александрова

Еника Енчева Иванова

Помощник-възпитател:

Мария Трифонова

 

ВТОРА ГРУПА – База 1 – 26 деца

Учители:

Галя Славчева Иванова

Куна Петрова Симеонова

Помощник-възпитател:

Ивелина Илиева

 

ВТОРА Б ГРУПА – РАЗНОВЪЗРАСТОВА – база 2 – 14 деца

Учители:

Красимира Ненчева Николова

Тотка Георгиева Иванова

 

ТРЕТА ГРУПА - База 1 - 19 деца

Учители:

Мария Събева Дженкова

Милена Спасова Вражилова

Помощник-възпитател:

Евелина Иванова

 

ТРЕТА А ГРУПА  – база 1 – 20

Учители:

Цена Христова Христова

Розалина Рангелова Ангелова

Помощник-възпитател:

Павлина Андреева

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – БАЗА 1 – 21 ДЕЦА

Учители:

Десислава Красимирова Минчева

Маргарита Пенчева Голчева

Помощник-възпитател:

Таня Молдованова-Койчева

 

ЧЕТВЪРТА А ГРУПА – БАЗА 1 – 20 ДЕЦА

Учители:

Иванка Ангелова Колева

Екатерина Любомирова Петрова

Помощник-възпитател:

Боряна Маркова

 

ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА– БАЗА 2 – 20 ДЕЦА

Учители:

Светла Колева Башева

Анелия Колева Илиева

Помощник-възпитател:

Юлия Даначева