ГРУПИ

ПЪРВА ГРУПА ''ЗВЕЗДИЧКИ'' /3г./ - БАЗА 1 - 25 деца

Учители:

Мария Събева Дженкова

Десислава Пламенова Раева

Помощник-възпитател:

Евелина Александрова Иванова

 

ВТОРА ГРУПА ''СЛЪНЧИЦА'' /4г./– БАЗА 1 – 22 деца

Учители:

Маргарита Пенчева Голчева

Цветомира Милчева Кузманова

Помощник-възпитател:

Русанка Иванова Иванова

 

ВТОРА ''А'' ГРУПА "РОДОЛЮБЧЕ" /4г./– БАЗА 1 – 20 деца

Учители:

Иванка Ангелова Колева

Екатерина Любомирова Петрова

Помощник-възпитател:

Боряна Стефанова Маркова

 

ВТОРА "Б" ГРУПА  "ПИНОКИО"– РАЗНОВЪЗРАСТОВА /3-4г/– БАЗА 2 – 22деца

Учители:

Светла Колева Башева

Теодора Димитрова Матеева

Помощник-възпитател:

Юлия Иванова Даначева

 

ТРЕТА ГРУПА ''ПЧЕЛИЧКИ'' /5г./- БАЗА 1 – 25 деца

Учители:

Красимира Иванова Александрова

Таня Пламенова Молдованова-Койчева

Помощник-възпитател:

Мария Тотева Трифонова

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – ''СМЕХОРАНИ'' /6г./ - БАЗА 1 – 25 деца

Учители:

Галя Славчева Иванова

Диана Костадинова Христова

Помощник-възпитател:

Ивелина Ангелова Илиева

 

ГРУПА ''ТИГЪРЧЕТА'' - РАЗНОВЪЗРАСТОВА /5-6Г/– БАЗА 1 – 23 деца

Учители:

Татяна Петкова Кочанкова

Розалина Рангелова Ангелова

Помощник-възпитател:

Павлина Димова Андреева

 

ЧЕТВЪРТА "Б" ГРУПА "ЗВЪНЧЕ"– РАЗНОВЪЗРАСТОВА /4-6Г/ БАЗА 2 – 24 деца

Учители:

Красимира Ненчева Николова

Ана Георгиева Евтимова

Помощник-възпитател:

Петя Станчева Мечева-Сярова